Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (lần 2)

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông báo tới các cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (lần 2)

Xin vui lòng download tại đây:

CBTT - 06.05.2020.pdf

20200506. Nghi quyet HDQT.pdf

20200506. TB ve viec chot danh sach co dong de to chuc DHDCD thuong nien 2020.pdf

Tin liên quan
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 650
Tháng 06 : 1.625
Quý 2 : 43.470
Năm 2020 : 77.387
Hệ thống cửa hàng Vinawind
Vinawind Nguyễn Đức Cảnh: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội